Đăng ký nhận thông tin cập nhật về các chương trình, cập nhật mới nhất từ WECHEER

VP THỤY SỸ

Wecheer SA - Av. Victor-Ruffy 5

1012 Lausane - Thụy Sỹ

+41 31 552 06 88

VP VIỆT NAM

VPĐD Hi-Ka-Mi - 282-284 Phan Xích Long,

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

+84 28 7300 7990

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

WECHEER SA © 2019

CHERISH,

SHARE,

PLAY!

We are a team of beer passionate

who designed the world’s first IoT

bottle Opener 

Capturing every Cheers the

moment a bottle is opened!

TURNING BEER INTO DATA

0